Veelgestelde Maatjesvragen

Wil jij graag een handje helpen, iemand voor langere tijd begeleiden, of samen met iemand leuke dingen ondernemen?
Word dan Maatje040

Ik zoek een Maatje


Nee. De hulp van onze Maatjes is kosteloos. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij hulp van een KlusMaatje, worden er reiskosten in rekening gebracht.


Dat is zeer verschillend. Op de eerste plaats zoekt de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven naar een Maatje dat het beste bij jou past. Hierbij wordt gekeken naar je wensen betreffende de hulpvraag, frequentie, dagdelen, woonwijk, karakter, hobby’s, leeftijd etc. We  streven naar een goede ‘klik’ tussen Maatje en hulpvrager. Op de tweede plaats kan het voorkomen dat je langer moet wachten omdat er meer hulpaanvragen dan Maatjes040 zijn. Hierdoor is de wachttijd wisselend. Soms gaat het snel, in de meeste gevallen duurt het een aantal weken tot maanden.


Een vriend is voor het leven. Een Maatje040 is er om jou tijdelijk te helpen. Een Maatje040 is dus geen vriend maar ook geen reguliere hulpverlener. Een Maatje040 zit er een beetje tussen in. De insteek is om jou te helpen zodat jij weer vooruit kunt. Het liefst helpt een Maatje040 je zover op weg dat je het daarna zelf weer kunt. Soms kunnen je vrienden en familie niet de steun geven die je nodig hebt en ook de professionele hulpverlening kan of wil niet altijd de hulp geven die je wenst. In deze gevallen kan een Maatje040 mogelijk uitkomst bieden om je te ondersteunen bij je hulpvraag.


Nee. Een uitzondering hierop zijn de klusaanvragen. Hiervoor geldt een inkomensgrens. KlusMaatjes zijn er voor mensen met een smalle beurs, een minimum inkomen. Mensen met een gewoon inkomen verwijzen wij door naar reguliere klusdiensten.


Ik wil Maatje040 worden


Nee. Het belangrijkste is dat je er voor een ander kunt zijn. Affiniteit met onze hulpvragers, integriteit en stabiliteit zijn de belangrijkste kenmerken van een Maatje040.

De achtergronden van onze Maatjes varieert: van ongeschoold tot academisch niveau, van jong tot oud en van beginnend tot jarenlange ervaring. De praktijk leert dat deze variatie aan Maatjes echt nodig is om bij de grote diversiteit aan hulpvragen steeds het juiste Maatje040 in te kunnen zetten.


Dit ligt eraan wat je gaat doen. Ga je als Maatje een langdurig contact aan, dan is dat vanuit de intentie om 1 jaar beschikbaar te zijn. Maar bij praktische vragen zoals boodschappen doen of klussen, kun je ook aan de slag als je tijdelijk beschikbaar bent.


We gaan uit van jouw wensen. Hoeveel uur ben je beschikbaar? Welk dagdeel komt jou het beste uit? Hier zoeken wij een hulpvrager bij.

Bij hulpvragen waarbij je coachend bent, begeleiding of gezelschap biedt, kun je uitgaan van gemiddeld 2 à 3 uur per week. Bij praktische of kortdurende hulpvragen kun je zelf bepalen hoeveel je werkt.


Ja. De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven bezit de ANBI- status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom kun je bij ons ook vrijwilligerswerk doen als je een uitkering hebt van de Gemeente of van de UWV.

Soms stellen uitkeringsorganisaties specifieke voorwaarden. Samen met jou bekijken we, eventueel in overleg met de uitkeringsinstantie, hoe we dat regelen.


Ja. Als vrijwilliger bij de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven kun je een onkostenvergoeding krijgen voor gemaakte (reis)kosten. Deze vergoeding vindt plaats voor reëel gemaakte kosten. Met andere woorden, je legt er geen geld op toe als je vrijwilligerswerk doet maar je verdient er ook niets aan. Hoe en wat je kunt declareren gaat in overleg met jouw contactpersoon of coördinator.


Leuk en zinvol vrijwilligerswerk geeft een goed gevoel!

Allerlei onderzoeken en enquêtes geven aan dat vrijwilligerswerk je een goed gevoel geeft. Omdat je waardevol bent voor een ander, je een ander helpt, voel je je sterk en van betekenis. Doordat je andere mensen ontmoet en leert kennen, die in bijzondere situaties verkeren, wordt je wereld groter. Hierdoor verbreed je je horizon en je kennis. Wat je ‘terug’ krijgt is dat je, door nieuwe dingen te doen en nieuwe mensen te leren kennen, een rijker mens wordt.

Wat de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven je concreet terug geeft is persoonlijke begeleiding en scholing. En daarnaast allerlei activiteiten ter waardering voor je werk. Bijvoorbeeld tweemaal per jaar een vrijwilligersuitje en allerlei andere acties.


Ja. Als vrijwilliger in Eindhoven ben je collectief verzekerd via de gemeente Eindhoven.

Voor meer informatie zie: website Gemeente Eindhoven


Ja. Voor alle nieuwe vrijwilligers organiseren wij een zogenoemde basiscursus waarin de basisaspecten aan bod komen om als Maatje040 aan de slag te kunnen gaan. Onderwerpen zijn: visie, communicatie, grenzen stellen en dilemma’s.

Voor alle vrijwilligers organiseren wij 4x per jaar een thema-avond. Je kunt mee doen aan de avonden die je aanspreken. Op een thema-avond wordt een specifiek onderwerp uitgediept via bijvoorbeeld een lezing of een workshop. Enkele voorbeelden van thema-avonden zijn: ‘Dementie’, ‘Omgaan met autisme’, ‘Alcoholverslaving’, ‘Presentie methodiek’ etc.


Nee. Een Verklaring Omtrent het Gedrag is niet nodig. Uitzondering hierop is het Maatjesproject ‘Vrij & Verder’. Omdat je ook ingezet kunt worden binnen een gevangenis of Tbs kliniek, wordt een VOG vereist.


Nee. Wij kijken naar welke mogelijkheden jij hebt om een Maatje voor een ander te kunnen zijn. Wat we noodzakelijk vinden is dat je er in je Maatjescontact voor een ander  kunt zijn. Stabiliteit, integriteit, affiniteit met  onze hulpvragers en zelfstandig kunnen werken zijn de belangrijkste eigenschappen van een Maatje040. Mocht je toch twijfels hebben, neem dan gerust contact op en bekijk dit samen met een van onze coördinatoren.