8 september 2015

Vrij & Verder zoekt maatjes voor ex-verslaafden

Vrij & Verder is op zoek naar maatjes die (ex)verslaafden willen ondersteunen bij hun re-integratie proces

Verslaafd zijn is een hardnekkig probleem die het leven negatief bepaalt. Het is niet makkelijk om te stoppen met een verslaving. Dit vergt veelal een langdurig en moeizaam proces van vallen en opstaan. Professionele hulp wordt geboden door de verslavingszorg; Novadic-Kentron. Dit kan middels een opname of ambulante begeleiding. Ter verdere ondersteuning wordt daarbij een ervaringswerker ingezet die, vanuit persoonlijke ervaringen,  weet hoe moeilijk het is om van een verslaving af te komen. Als iemand zover is dat hij/ zij de verslaving onder controle heeft, komt het moment om het leven weer verdere vorm en inhoud te geven.  Ook dit is lastig. Contacten met familie zijn vaak verbroken of verstoord. Vrienden bleken vaak niet de juiste vrienden te zijn. Justitie is in beeld en kijkt over de schouder mee. Maatjes van Vrij & Verder ondersteunen (ex)verslaafden in dit proces van resocialisatie en re-integratie. Dit doen zij door er voor iemand te zijn, naar iemand te luisteren, mee te gaan naar instanties of gewoon om leuke dingen mee te doen. Stapje voor stapje het ‘gewone’ leven weer op te pakken.

Spreekt dit werk  je aan? Heb je affiniteit met deze doelgroep en ben je een dagdeel per week beschikbaar? Neem dan contact op met de vhe.

De vhe biedt op verschillende manieren haar vrijwilligers ondersteuning aan. Denk hierbij aan scholing, voorlichting, individuele begeleiding, maar ook aan intervisiebijeenkomsten en een onkostenvergoeding.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinatoren van Vrij & Verder: Jolanda v.d. Hurk, tel. 040 – 233 39 43, mail: jolanda@maatje040.nl of met  Janet Eenink, tel. 040-233 39 40 janet@maatje040.nl