Werken bij de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

De VHE verbindt vrijwilligers, de Maatjes, aan Eindhovenaren die voor korte of langere tijd ondersteuning nodig hebben in hun dagelijkse leven. De Maatjes zorgen ervoor dat zij maatschappelijk kunnen blijven functioneren op een manier die bij hen past. De VHE bestaat sinds 1969 en heeft zich in de afgelopen 50 jaar ontwikkeld tot een professionele vrijwilligersorganisatie die een belangrijke plaats inneemt binnen het sociaal domein in Eindhoven. Ruim 600 vrijwilligers leveren als ‘Maatje040’ een belangrijke bijdrage aan de informele zorg in Eindhoven. 


Stage lopen bij de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

Stage lopen bij de VHE is bijzonder. Je zet je namelijk net als onze Maatjes in voor één of meer hulpvragers. Naast je specifieke stage-opdracht(en) ga je dus ook aan de slag als vrijwilliger.

Je taak is het begeleiden van een hulpvrager. Je werkt één op één. Je bent onderdeel van een team maar gaat alleen op pad. De hulp die je biedt is bij iedere hulpvrager weer anders. Dit hangt af van het Maatjesproject waarin je zit. Naast het Maatjesproject heb je voldoende tijd om aan je stage-opdrachten te werken. De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven biedt je uiteraard professionele begeleiding. Er zijn tijdens je stage regelmatig contact- en intervisiemomenten. Verder kun je deelnemen aan alle themabijeenkomsten die door de VHE worden georganiseerd. Je kunt bij ons terecht voor korte en lange stageperiodes en afstudeerstages. We bieden stageplaatsen aan voor opleidingen binnen en buiten het sociaal domein. 

Op dit moment werkt de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven onder andere samen met Fontys, Avans, Summa en Sint Lucas. Studeer je ergens anders? Laat ons dat dan weten, dan kijken we samen naar de mogelijkheden! Heb je interesse dan kun je bellen naar 040 – 244 76 69 of stuur een mailtje naar info@maatje040.nl.

Vacature Werkplaats Financiën XL

Vrijwilligers gezocht
Mensen kunnen door allerlei omstandigheden in financiële problemen raken. Met een minimum inkomen kunnen zelfs een paar financiële tegenslagen genoeg zijn om in grote financiële problemen te komen.

Bij de Werkplaats Financiën XL werken mensen die inwoners van Eindhoven begeleiden bij het oplossen van hun financiële zorgen en problemen. Wil jij mensen helpen die financiële vragen en problemen hebben? Sluit je dan bij ons aan!

Wat doe je?
Je helpt mensen o.a. bij het op orde brengen van papieren, een budgetplan te maken van inkomsten en uitgaven, inkomensondersteunende maatregelen aanvragen, betalingsachterstanden en (kleine) schulden regelen met instanties. Je verwijst de inwoner door als verdere acties nodig zijn.

Wat kun je?
Wij vinden het belangrijk dat je begrip hebt voor de situatie en de stress waarin een inwoner zich kan bevinden. Dat betekent dat je goed kunt luisteren, doorvragen en, heel belangrijk, niet oordeelt. Je vindt het leuk zaken uit te zoeken en mensen te ondersteunen bij het aanpakken van hun financiële problemen.

Je doet dit niet alleen, maar met een team van enthousiaste collega-vrijwilligers en een professionele coördinator ter ondersteuning.

Samenwerking en locaties
De Werkplaats Financiën XL werkt heel direct samen met generalisten van WIJeindhoven, Sociaal Raadslieden van Lumens en de gemeente Eindhoven om de inwoner zo goed en snel mogelijk te verder te helpen. De Werkplaats Financien XL werkt vanuit 6 locaties in Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre, Vaartbroek en Woensel-West (kijk voor de adressen op onze site). www.werkplaatsfinancienxl.nl.

Contact en informatie
Heb je interesse, neem dan contact op met Chantal Cliteur, de coördinator van de Werkplaats Financiën. Zij bereikbaar via telefoon 040 – 760 17 77 of via e-mail chantalcliteur@maatje040.nl.

Als dit niet precies is wat je zoekt, maar je wilt je wel op een andere manier inzetten voor de Werkplaats Financiën XL, neem dan ook contact op. Er zijn voldoende andere activiteiten die misschien wel bij jou passen. Neem in ieder geval een kijkje op de website: www.werkplaatsfinancienxl.nl.

Vanwege een grote toename van aanvragen is het momenteel niet mogelijk een aanvraag te doen voor een BoodschappenMaatje.

Je kan vanaf 1 maart 2022 het aanmeldingsformulier weer invullen en een aanvraag doen.