15 juni 2020

Wij zijn niet op slot gegaan en waren steeds in de buurt!

Waar vanaf de één op de andere dag de formele zorg en hulpverleners zich terugtrokken hebben, hebben onze vrijwilligers een stap naar voren gezet.

Onze vrijwilligers hielden contact en boden een helpende hand waar de formele zorg dit niet meer mocht en kon.  Dit deden ze in goed overleg met de coördinatoren, met veel creativiteit en zorgvuldigheid. Het voortuin-gesprek, was in de eerste ‘Coronaweek’ al uitgevonden. Voor veel van onze hulpvragers waren de vrijwilligers nog het enige menselijk contact dat zij hadden.

Ons kantoor is open gebleven en de VHE telefoon werd elke dag beantwoord.  Niet door ons vrijwillig receptieteam, die bleven thuis, maar door onze coördinatoren.

Onze Werkplaatsen Financiën moesten acuut sluiten en ook hier hebben de vrijwilligers samen met de coördinator onmiddellijk de lopende casussen op een andere manier opgepakt. Binnen twee weken na sluiting van de Werkplaatsen is de Hulplijn Geldstress Eindhoven gelanceerd waar nieuwe aanmeldingen door een betrokken deskundig vrijwilligersteam van maandag  tot en met vrijdagochtend werd opgepakt met een professionele backoffice ter ondersteuning.  Voor face to face gesprekken, alles kan immers niet digitaal en telefonisch, is er al wekenlang een Coronaproof spreekruimte ingericht in ons pand op de Piuslaan.

We gaan steeds meer terug naar wat normaal was. De Werkplaatsen worden sinds vorige week gefaseerd geopend.  Onze intakes en huisbezoeken verschuiven meer en meer naar fysieke ontmoetingen. We hebben ons hier samen met de vrijwilligers goed op voorbereid.  We verzinnen van alles om onze vrijwilligers binnen de verruimde mogelijkheden weer in levende lijve te ontmoeten.

Gelukkig voor de hulpvragers begint het contact met de formele zorg ook weer op gang te komen. Tot onze verbazing is door sommige formele zorg- en hulpverleners zelfs  het noodzakelijk contact van professional naar professional de laatste drie maanden, op een lager pitje gezet.

We kijken er naar uit!  Maar we kijken ook terug op een periode waarin ons van alle kanten hulp werd aangeboden. Een periode waarin we met z’n allen, de meer dan 6oo vrijwilligers en ons team, drie maanden lang alleen maar gedacht en gehandeld hebben vanuit mogelijkheden en kansen.

En daar ben ik trots op!

Judith van de Belt