Samenwerken

Goed samenwerken is essentieel. Enerzijds kunnen onze vrijwilligers iets betekenen voor cliënten van een hulpverlener. Aan de andere kant kennen consulenten en coördinatoren juist ook weer mensen die zélf uitstekend aan de slag kunnen als vrijwilliger. Bijvoorbeeld om op een nuttige manier stage te lopen, een zinvolle invulling te geven aan hun leven na pensioen of om weer een opstap te vinden naar betaald werk.

Doorverwijzende instanties kunnen uiteraard altijd bellen voor advies. De professionele hulpverlening wordt betrokken in de intakeprocedure en de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven heeft de mogelijkheid om op hen terug te vallen indien noodzakelijk. Contact tussen de projectcoördinatoren van de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven en de verwijzende instantie is dus niet uitzonderlijk en kan heel waardevol zijn om de cliënt de juiste ondersteuning te bieden.

Lopende Maatjesprojecten

Wij bieden momenteel negen verschillende Maatjesprojecten.
Je kunt Maatje040 worden op praktisch of sociaal gebied.