Organisatie

Missie

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE) verbindt op professionele wijze vrijwilligers, de Maatjes, aan Eindhovenaren die voor korte of langere tijd ondersteuning nodig hebben in hun dagelijkse leven. De bedoeling is dat de hulpvragers maatschappelijk kunnen blijven functioneren op een voor hen passende wijze. Op deze manier stimuleert VHE dat inwoners betrokken zijn bij elkaar en dat er een klimaat ontstaat waarin iedereen meetelt.

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven bestaat sinds 1969 en heeft zich in de afgelopen 50 jaar ontwikkeld tot een professionele vrijwilligersorganisatie. Meer dan 500 vrijwilligers leveren als ‘Maatje040’ een belangrijke bijdrage aan de informele zorg in Eindhoven. Daarbij zoekt VHE actief de samenwerking met andere zorgaanbieders.

 

Visie

Maatje040 past ons allemaal.
We zijn ervan overtuigd dat iedereen een ander mens iets te bieden heeft en dat iedereen met ondersteuning een stap vooruit kan zetten, hoe klein dan ook. Door ons Maatjesconcept bouwen wij mee aan een vitale Eindhovense samenleving waar plaats is voor iedereen.

Wij zien en merken dat de druk op informele zorg, op ‘de sociale basis’, toeneemt. Zowel in aantallen als in zwaarte van zorgvragen. Er vindt een verschuiving plaats van de formele zorg naar de informele zorg. Wij zijn van mening dat niet alles met informele zorg kan worden opgelost. De informele zorg kan de formele zorg niet één op één vervangen maar kan wel een waardevol onderdeel van een zorgtraject zijn, mits er voldoende professionele back-up is. Wij bewaken zorgvuldig het unieke en de toegankelijkheid van ons Maatjesconcept en zijn zuinig op onze vrijwilligers.

 

Professionele aanpak en een goed gevoel

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zowel hulpvragers als vrijwilligers zich thuis voelen. We zijn een professionele, slagvaardige vrijwilligersorganisatie mét huiselijke sfeer en uitstraling. De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven is niet voor niets een van de grootste organisaties in Eindhoven op gebied van vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. We zijn al meer dan 50 jaar een onafhankelijke en zelfstandige stichting waar vrijwilligers graag een belangrijk steentje aan bijdragen en waar hulpvragers op een prettige manier verder worden geholpen door die vrijwillige Maatjes.

Organisatievorm

De Vrijwillige Hulpdienst is een onafhankelijke stichting die werkt voor (grotendeels) de inwoners van Eindhoven. De ondersteuning wordt uitgevoerd door vrijwilligers, de Maatjes. Naast de vrijwillige medewerkers hebben wij professionele, betaalde krachten, te weten projectcoördinatoren.

Informeel

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven is een platte organisatie met ruim 500 actieve vrijwilligers. Voor de vrijwilligers is het een laagdrempelige organisatie, waarmee ze zich verbonden voelen. Vrijwilligers kunnen snel en zonder voorbehoud een beroep doen op professionele ondersteuning van de vrijwilligerscoördinatoren.

Professioneel

Directeur van de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven is Judith van de Belt. Zij legt verantwoording af aan het bestuur dat per 1 maart 2019 bestaat uit voorzitter Ton Sprangers en bestuursleden Hans de Bruijn, Marion de Wijs en Jacky Meuter en een openstaande vacature.

De projectcoördinatoren zijn sociaal-agogisch geschoolde HBO beroepskrachten, met als primaire taken begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers. Zij zijn verantwoordelijk voor de juiste match tussen hulpvrager en vrijwilliger en voor de zorgvuldigheid in het gehele traject. Zij zijn een klankbord voor de vrijwilligers en ondersteunen door middel van onder andere intervisie en houden de deskundigheid van henzelf én de vrijwilligers op peil. Zij hebben de belangrijkste rol in het binden en verbinden van de vrijwilligers aan de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven en aan de hulpvragers.

Het maken van de juiste match is de belangrijkste succesindicator van onze Maatjesprojecten. De selectie en werving van de Maatjes van de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven gebeurt zorgvuldig, niet iedere potentiële vrijwilliger is een geschikt Maatje, niet elk Maatje is geschikt voor elk project en zelfs binnen het project niet voor iedere hulpvrager. De projectcoördinatoren hebben hier veel aandacht voor in de intakegesprekken met de vrijwilligers. Het koppelen van een vrijwilliger aan een hulpvrager gebeurt heel zorgvuldig. De vrijwilliger komt in het persoonlijke leven van een( soms kwetsbare) hulpvrager. Hier is aandacht, deskundigheid en tijd voor nodig. Binnen deze kaders wordt er getracht voor iedere vrijwilliger een passende match te zoeken, vanuit de overtuiging dat iedereen iets te bieden heeft en iedereen een stap vooruit kan maken, hoe klein dan ook. Dit is de basis van de werkwijze van de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven en de grondslag van de kwaliteit van onze dienstverlening

Lage drempel

De VHE is 52 weken per jaar geopend. De deur staat open en de koffie klaar. Telefonisch en via de website zijn wij gemakkelijk te bereiken en reageren we snel terug. Vrijwilligers kunnen snel en zonder voorbehoud een beroep doen op professionele ondersteuning van onze vrijwilligerscoördinatoren

ANBI

Wij hebben als stichting een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Ons RSIN / fiscaal nummer: 004282176. Klik hier voor meer informatie.

Privacy & klachtenreglement

Klik hier voor onze privacyverklaring en klik hier voor ons klachtenreglement.

Beloningsbeleid

De salariëring van de beroepskrachten van de Vrijwillige Hulpdienst is conform de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
De bestuursleden werken onbezoldigd.

Organigram

Bekijk hier het jaarverslag 2019 Maatje040.

Bekijk hier het Financieel jaarverslag 2018.

Bekijk hier de zakelijke informatie van de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven.

Lopende Maatjesprojecten

Wij bieden momenteel negen verschillende Maatjesprojecten.
Je kunt Maatje040 worden op praktisch of sociaal gebied.