Organisatie

Professionele aanpak en een goed gevoel

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven doet er alles aan om ervoor te zorgen dat zowel hulpvragers als vrijwilligers zich thuis voelen. We zijn een professionele, slagvaardige vrijwilligersorganisatie mét huiselijke sfeer en uitstraling. De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven is niet voor niets een van de grootste organisaties in Eindhoven op gebied van vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. We zijn al meer dan 45 jaar een onafhankelijke en zelfstandige stichting waar vrijwilligers graag een belangrijk steentje aan bijdragen en waar hulpvragers op een prettige manier verder worden geholpen door die vrijwillige Maatjes.

Mezzo

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven is lid van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Daarnaast werken wij nauw samen met andere hulpverleningsorganisaties, waaronder Welzijn, Thuiszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Reclassering. We werken ook samen met reïntegratie- en P&O-medewerkers en stagecoördinatoren.

Organisatievorm

De Vrijwillige Hulpdienst is een onafhankelijke stichting geleid door een onbezoldigd bestuur. Het bestuur bewaakt missie en doelstellingen en neemt strategische besluiten ter ontwikkeling en ontplooiing van de organisatie. De hulpverlening wordt uitgevoerd door vrijwilligers, de maatjes. Naast de vrijwillige medewerkers hebben wij professionele, betaalde krachten, te weten vrijwilligerscoördinatoren en managementondersteuners.

Informeel

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven is een platte organisatie met ruim 500 actieve vrijwilligers. Voor de vrijwilligers is het een laagdrempelige organisatie, waarmee ze zich verbonden voelen. Vrijwilligers kunnen snel en zonder voorbehoud een beroep doen op professionele ondersteuning van de vrijwilligerscoördinatoren.

Professioneel

Directeur van de Vrijwillige Hulpdienst is Luc van Dijck. Hij legt verantwoording af aan het bestuur dat per 1 januari 2017 bestaat uit voorzitter W.H.J.A.M. Blount (2e van rechts), penningmeester M.M.W. Melters (1e van links), secretaris J.M.A. de Kort (rechts) en bestuursleden T. Sprangers (midden) en J.A.J.C. Meuter (2e van links). De vrijwilligerscoördinatoren zijn sociaal-agogisch geschoolde HBO(+) beroepskrachten, met als primaire taken begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers.

Beloningsbeleid

De salariëring van de beroepskrachten van de Vrijwillige Hulpdienst is conform de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
De bestuursleden werken onbezoldigd.

Wet Normering Topinkomens – verantwoording 2017: VHE Wet Normering Topinkomens 2017

Organigram

Bekijk hier het  Jaarverslag 2017.

Lopende Maatjesprojecten

Wij bieden momenteel negen verschillende Maatjesprojecten.
Je kunt Maatje040 worden op praktisch of sociaal gebied.