Meer over Maatje040

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE) heeft ruim een halve eeuw ervaring met het coördineren en begeleiden van vrijwilligerswerk in Eindhoven. Onder de noemer Maatje040 bieden we Maatjesprojecten waarbij een vrijwilliger wordt gekoppeld aan iemand met een hulpvraag. Zo kan een Maatje ouderen helpen bij de boodschappen, maar een Maatje kan ook ingezet worden bij de reïntegratie van een ex-gedetineerde. Op dit moment heeft de VHE acht Maatjesprojecten lopen.

Ons succes is gebaseerd op de betrokkenheid van onze vrijwilligers in combinatie met professionele begeleiding. Bij Maatje040 zijn ruim 600 vrijwilligers en een groot aantal beroepskrachten actief. 

De resultaten mogen er zijn: 

  • jaarlijks begeleidt Maatje040 ruim 2400 trajecten.
  • ruim 75% van de hulpvragers kan dankzij een Maatje040 zelfstandig (blijven) wonen.
  • ruim 85% van de hulpvragers ervaart een verbeterd sociaal netwerk.
  • meer dan 70% van de trajecten komen via verwijzing.
  • zowel de vrijwilligers/Maatjes als de hulpvragers geven onze aanpak een 9.3

Samenwerken

VHE werkt samen met diverse zorginstellingen, bedrijven en instanties waaronder GGZE,  de Woenselse Poort, Lumens, WIJEindhoven, Springplank040, de Bibliotheek Eindhoven,  de gemeente Eindhoven. Ook hebben we stagecontracten en samenwerkingsovereenkomsten met verschillende Hogescholen en andere onderwijsinstellingen waaronder Avans, Fontys, Lucascollege en het Summacollege. Regelmatig werken we samen met het bedrijfsleven in de Brainportregio op het gebied van kennisdeling en aanpak maatschappelijke thema’s.

Samen met Humanitas, Mee de Meentgroep,  stichting Present, Stichting Zelfhulpnetwerk , Mantelzorg Verlicht (GGD BZO) en WijEinhoven vormen we het samenwerkingsverband SIZO040. Wij bundelen onze krachten om de informele zorg en de vrijwillige inzet van en door Eindhovenaren in de sociale basis zo goed mogelijk te laten verlopen. 

De VHE is sinds 2021 als kernpartner aangesloten bij het Taalnetwerk040. Samen met de Bibliotheek Eindhoven, de gemeente Eindhoven, het Summacollege en WijEindhoven werken wij aan een integrale aanpak laaggeletterdheid om de sociale basis te versterken en een verdere tweedeling in de maatschappij tegen te gaan.

Vanwege een grote toename van aanvragen is het momenteel niet mogelijk een aanvraag te doen voor een BoodschappenMaatje.

Je kan vanaf 1 maart 2022 het aanmeldingsformulier weer invullen en een aanvraag doen.