30 oktober 2018

Nieuw bestuurslid met affiniteit met financiën gezocht!

We zoeken een bestuurslid die naast besturen ons prikkelt, een spiegel voorhoudt en daar plezier in heeft.

We zoeken een bestuurslid voor het toezichthoudende bestuur met de portefeuille financiën. Die zich voor langere tijd aan onze organisatie kan verbinden door jaarlijks in minimaal 5 bijeenkomsten een prikkelende inbreng te hebben en de directeur op verschillende tijden te adviseren.

Wij werken met publiek geld.

Wij besteden dat geld op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier om onze doelen te halen:
zoveel mogelijk hulpvragers in Eindhoven verbinden aan vrijwillige maatjes, die een stukje meelopen, een praktische klus uit te voeren,  zorgen voor continuïteit in een complex leven, een praatpaal zijn of een reddingslijn uit het (financiële) drijfzand.

We zoeken iemand met een frisse blik op geld.

Neem voor meer informatie, contact op met:
Walter Blount, voorzitter van het bestuur info@maatje040.nl
Judith van de Belt, directeur judith.van.de.belt@maatje040.nl / 0630483901