Aanvraagformulier

BoodschappenMaatje

Na het ontvangen van het ingevulde formulier nemen de medewerkers van BoodschappenMaatje contact op voor een intakegesprek bij de hulpvrager. Het intakegesprek (eventueel samen met generalist/zorgtrajectbegeleider) is bedoeld om te kunnen inschatten of u voor hulp van een BoodschappenMaatje in aanmerking komt en met name welke vrijwilliger er bij u past.

Voor de verwijzer

Gegevens hulpaanvrager

Eigen netwerk

Uitleg: Het aantal BoodschappenMaatjes in Eindhoven is helaas niet onbeperkt. De VHD kan daarom alleen een BoodschappenMaatje inzetten bij mensen waarbij het echt noodzakelijk is. Mensen die niemand in hun eigen netwerk/omgeving hebben die dit voor hen kan doen.

Het is van belang dat de generalist met de hulpvrager bespreekt hoe er (op termijn) wel iemand uit het eigen netwerk/omgeving ingezet kan worden.  

Ook is het belangrijk dat de hulpvrager ervan op de hoogte is dat hij/zij zelf vervanging regelt bij ziekte of vakantie van het BoodschappenMaatje.

Hulpvraag (beknopt)

Praktisch

Hulpverleners
Het eigen sociale netwerk gaat altijd vóór de inzet van een BoodschappenMaatje. Wij vragen de generalist/zorgtrajectbegeleider om dit eerst goed met de bewoner te onderzoeken/ in kaart te brengen. Soms blijkt dat er toch iemand in het eigen netwerk, of in de eigen buurt is, die de boodschappen kan doen. Misschien niet direct, maar wel op de langere termijn. Ook is het belangrijk dat er gekeken wordt met de bewoner wie er bij ziekte/ afwezigheid de vrijwilliger kan vervangen. Wij kunnen namelijk geen vervanger garanderen.

Dank voor de medewerking!  Team BoodschappenMaatje 040-244 76 69

  • Een BoodschappenMaatje past bij mensen die praktische ondersteuning gecombineerd met sociale ondersteuning wensen. De Vrijwillige Hulpdienst is niet sec een ‘boodschappendienst’, hiervoor kunt u terecht bij bezorgdiensten van de supermarkt.
  • Ons streven is een vaste vrijwilliger te zoeken die structureel (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) voor de hulpvrager boodschappen gaat doen. Of samen met de hulpvrager naar de winkel gaat om zo ondersteuning te kunnen bieden.
  • Wachttijd: Wij trachten geschikte maatjes te werven en te koppelen aan onze hulpvragers om hen zo te helpen. Wij zijn echter afhankelijk van het aanbod van vrijwilligers. Wachttijd is helaas niet te voorkomen, wij hebben nou eenmaal meer aanvragen dan beschikbare vrijwilligers. Het feit dat we met vrijwilligers werken zorgt ervoor dat we niet in alle situaties een vrijwilliger kunnen garanderen.
  • Vrijwilliger gaat in principe naar 1 supermarkt (of de andere moet er naast liggen) en brengt de boodschappen weer thuis.
  • Geld: De vrijwilliger komt langs om een boodschappenbriefje en contant geld op te halen. Geld dient dus thuis aanwezig te zijn, de vrijwilliger mag absoluut niet pinnen voor de bewoner. Wanneer de hulpvrager samen met de vrijwilliger  de boodschappen gaat doen, rekent de hulpvrager zelf af. 

Vanwege een grote toename van aanvragen is het momenteel niet mogelijk een aanvraag te doen voor een BoodschappenMaatje.

Je kan vanaf 1 maart 2022 het aanmeldingsformulier weer invullen en een aanvraag doen.