12 april 2019

Jarige Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE) trakteert op middag vol inspiratie en reflectie

Aansluiten bij het verhaal, het leven en de persoon van de hulpvrager. Doen wat de ander werkelijk helpt, het beste in hem of haar naar boven halen: het is nog niet zo gemakkelijk om ‘present’ te zijn als vrijwilliger. Valkuilen als te veel vanuit jezelf praten of te snel op een doel af willen stevenen, liggen op de loer. Het vraagt om veel oefening en reflectie.

Op donderdag 11 april jl. trakteerde de jarige Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven medewerkers, vrijwilligers en relaties op een middag vol inspiratie en reflectie. Plaats van handeling was het Natlab; onderwerp van aandacht was een belangrijke waarde in het werk: present zijn.

Professioneel en met liefde

Prof. dr. Andries Baart, grondlegger van de Presenttheorie deelde zijn rijke kennis met de honderdvijftig aanwezigen, van wie ongeveer de helft vrijwilliger bij de VHE. ‘Maatjes vullen (geen) gaatjes’ was de titel van de lezing, over ‘goede, nabije, afgestemde zorg die professioneel en met liefde wordt gegeven’. Baart vertelde over de kracht van onder meer ‘effectieve bekommernis’ en ‘verdunde ernst’. Juist door het contact tussen vrijwilliger en hulpvrager een alledaags karakter te geven, wint de hulp aan kracht. Waarbij de hulpvrager in zijn of haar eigen tempo bepaalt wat er op dat moment nodig is. Hij waarschuwde het publiek wel voor de tendens om vrijwilligers te zien als een ‘reservelegertje’ dat in plaats van professionals in de zorg kan worden ingezet. Verantwoordelijkheden moeten daar blijven waar ze horen, aldus Baart.
Aansluitend was er een ‘Jump’ van Ineke Hurkmans van Jump Movement. De gasten gingen met elkaar in gesprek over hoe zij een denkbeeldige sprong kunnen maken in het present zijn.

Basishouding

Al vijftig jaar vervullen vrijwilligers van de VHE een rol als ‘Maatje040’ voor Eindhovenaren met een hulpvraag. De ruim vijfhonderd vrijwilligers onderschrijven – net als de medewerkers – de presentiebenadering als basishouding van waaruit gewerkt wordt. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de informele zorg in Eindhoven. Op deze manier stimuleert de VHE dat Eindhovenaren  betrokken zijn bij elkaar en bevordert zo een klimaat waarin iedereen meetelt.